AutoDoprava

Ľubomír Mojžiš

expresná

www.autodopravalm.sk

Poskytujem nákladnú, osobnú, vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu

preprava tovaru

preprava rôzneho druhu tovaru
pomoc pri nakaldani a skladaní tovaru
sťahovanie
preprava stavebného materiálu

preprava osôb

preprava osôb podľa vopred stanoveného plánu
organizované zájazdy kultúrne, športové
preprava v meste aj mimo mesta